Mimosúdne riešenie reklamácií

Aktuálne 11882 produktov skladom

Mimosúdne riešenie reklamácií

1. Případné spory mezi A Spirit, a.s. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS
Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak A Spirit, a.s. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít www.yshop.cz/kontakty na A Spirit, a.s. pro vyřešení nastalé situace.
2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 4. 4. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.yshop.cz/obchodni-podminky


 Kontaktní údaje prodávajícího: 

Adresa pro doručování:                                    A Spirit, a.s., Vrbova 1427/19, Praha 4, PSČ: 147 00, Česká republika

Adresa elektronické pošty:                              info@yshop.cz , info@aspirit.cz

Kontaktní telefon:                                              420 225 110 111